ZP.371.9.2019 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu See Bloggers w Łodzi w latach 2019-2021 (3 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ogł-ex-ante-2019-OJS065-152743-pl.pdf”]Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ogł-o-udzieleniu-2019-OJS078-187378-pl.pdf”]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne