ZP.371.22.2019 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług organizacji i obsługi plenerowej imprezy pt. „Miejski Dzień Dziecka”

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2019 r. do godz. 11.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.22.2019_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.22.2019_OPZ.pdf”]Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.22.2019-Formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.22.2019_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.22.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyniku postępowania[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie