fbpx

Kontakt

ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź
tel. +48 42 280 79 10
fax +48 42 280 79 20
e-mail biuro@lcw.lodz.pl

    Administratorem danych osobowych jest Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 (90-423 Łódź), REGON: 361495217, NIP: 7252090093, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem RIK/1/201. Dane (e-mail, imię i nazwisko) są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (korzystanie z funkcjonalności strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie usługi (za wyjątkiem numeru telefonu, którego podanie jest całkowicie opcjonalne). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych są inni użytkownicy strony internetowej oraz pracownicy Administratora zajmujący się obsługą strony internetowej. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (nie ma to jednak wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych) oraz ich usunięcia. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontaktować można się pod adresem rodo@lodz-radca.pl lub pod numerem telefonu 517-562-083.