ZP.371.32.2016 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: Promocja Miasta i Centrum w ramach ESL (Electronic Sports League) Mistrzostwa Polski

kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/09/306519-2016.html”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

stan postępowania: zakończone
wartość zamówienia: poniżej progu unijnego
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania przetargu: środki własne