ZP.371.32.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20 września 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pn. Łódź Stand-up Festiwal
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2019 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019_OPZ.pdf”]Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019-Formularz-ofertowy.doc”]Zał. 2 Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.-371.32.2019_wzór_umowy.pdf”]Zał. 3 Wzór umowy [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019_Zal4_Wykaz_usług.pdf”]Zał. 4 Wykaz usług[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019-Zal5_Ośw_o_spełnianiu.pdf”]Zał. 5 Oświadczenie dot. spełniania warunków [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019_Zal6_Ośw_wykluczenie.pdf”]Zał. 6 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019_zmiana.pdf”]Informacja o zmianie treści umowy [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.-371.32.2019_wzór_umowy_zmiana.pdf”]Wzór umowy ze zmianami [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/ZP.371.32.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie