ZP.371.34.2019 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 03.12.2019 r. do godz. 11.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.34.2019_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.34.2019-formularz-ofertowy.docx”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.34.2019_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.34.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie