ZP.371.38.2016 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie z dnia 28.10.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest:
Kompleksowa organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi
w okresie 03-23.12.2016 r.

Termin składania ofert: 04.11.2016 r. godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZP.371.38.2016-ogłoszenie.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZP.371.38.2016-opis-przedmiotu-zamówienia.pdf”]opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZP.371.38.2016-Załącznik-nr-5-projekt-umowy.pdf”]projekt umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZP.371.38.2016-załączniki-do-ogłoszenia.doc”]załączniki do ogłoszenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZP.371.38.2016.wybór-oferty.pdf”]wybór oferty[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne