ZP.371.39.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 2 listopada 2016 r., na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Termin nadsyłania ofert: 09.11.2016 r. do godz. 12.00
[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.39.2016-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.39.2016-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.39.2016-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/pytania-i-odp.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.39.2016.-informacja-o-odstąpieniu-od-wyboru.pdf”]informacja o odstąpieniu od wyboru [/su_button]

rodzaj postępowania: usługi
status: zakończone
źródło finansowania: środki własne