ZP.371.41.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa nośników reklamowych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2016 r. do godz. 9.00
[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.41.2016-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.41.2016-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.41.2016-umowa-nośniki.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.41.2016-pytania-do-zapytania.pdf”]pytania i odpowiedzi do treści zapytania[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.41.2016-pytania-do-zapytania-2.pdf”]pytania i odpowiedzi cz.2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.41.2016.-informacja-o-wyborze.pdf”]wybór oferty[/su_button]

rodzaj: dostawa
środki finansowe: własne
status: zakończone