ZP.371.41.2018 zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest  dostawa materiałów biurowych.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2018 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.41.2018-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.41.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.41.2018-Formularz-cenowy.xlsx”]formularz cenowy ze specyfikacją materiałów[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.41.2018-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.41.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie