ZP.371.42.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętów elektronicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.42.2016-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.42.2016-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.42.2016-umowa-sprzęt.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.42.2016-pytania-do-zapytania.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.42.2016.-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2016 r. do godz. 9.00

rodzaj: dostawa
środki finansowe: własne
status: zakończone