ZP.371.43.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.10.2018 r. na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest:  Kompleksowa organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi w okresie 01.12-23.12.2018 r.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2018 r. do godz. 12.00.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na dzień 31.10.2018 r. do godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018_Ogłoszenie_o_zamowieniu-1.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf”]Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/domek-01.jpg”]Załącznik_nr_1_do_OPZ[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018_Formularz_ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018_Wykaz_usług.pdf”]Wykaz usług[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018-Oświadczenia.rtf”]Wzory oświadczeń[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018-odpowiedzi.pdf”]Odpowiedzi na pytania [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.43.2018_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

 

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne