ZP.371.46.2016 Zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 13.12.2016 r. którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna 25 Finału WOŚP w dniu 15.01.2017 r.

Termin składania ofet: 20.12.2016 r. godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.46.2016-Ogłoszenie-społeczne-WOSP.pdf”]ogłoszenie [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.46.2016-Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf”]opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.46.2016-Formularz-ofertowy-WOSP.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.46.2016-Projekt-umowy-społeczne-WOSP.pdf”]Projekt umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.46.2016-wyjaśnienia1.pdf”]wyjaśnienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.46.2016-wyjaśnienia2.pdf”]wyjaśnienia 2[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.46.2016.-informacja-o-wyborze1.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne