ZP.371.47.2017 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.10.2017 r. na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest:  Kompleksowa organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi w okresie 01.12-23.12.2017 r.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2017 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.47.2017-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/opis-przedm-zamówienia-jarmark.pdf”]Załącznik 1: opis przedmiotu zamówienia[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.47.2017-Formularz-ofertowy.doc”]Załącznik 2: formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.47.2017-wzor-umowy-popr-1.pdf”]Załącznik 3: wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.47.2017-Zal-4-Wykaz-usług.doc”]Załącznik 4: wykaz usług[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.47.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne