ZP.371.49.2017 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie z dnia 24 października 2017 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług hotelarskich.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  31.10.2017 r. do godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.49.2017-Ogłoszenie-na-usł-społeczne-1-1.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.49.2017-Formularz-ofertowy-1-1.doc”]Formularz ofertowy[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.49.2017-wzór-umowy-1.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.49.2017-informacja-o-uniewaznieniu.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne