ZP.371.51.2017 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie z dnia 7 listopada 2017 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług hotelarskich.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  14.11.2017 r. do godz. 12.00

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.51.2017-Ogłoszenie-na-usł-społeczne-1.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.51.2017-Formularz-ofertowy-1.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.51.2017-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.51.2017-informacja-o-unieważnieniu.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne