ZP.371.52.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2017 r.  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa towarów dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2017 r. do godz. 10.00.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.52.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.52.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.52.2017-wzór-umowy-1.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.52.2017-opz-czapka.pdf”]opis- czapka[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.52.2017-opz-szalik.pdf”]opis- szalik[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.52.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja-o-wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: dostawa