ZP.371.55.2017 zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dn. 15 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: obsługa gablot ekspozycyjnych i nośników reklamowych na terenie Łodzi, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017 r. do godz. 12.00.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.55.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.55.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.55.2017-wzór-umowy-cz.-1-i-2.pdf”]wzór umowy cz. 1 i 2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.55.2017-wzór-umowy-cz.3.pdf”]wzór umowy cz. 3[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.55.2017.-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

rodzaj: usługi

status: zakończone

finansowanie ze środków UE: nie