ZP.371.57.2017 przetarg nieograniczony

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów promocyjnych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87, I piętro – sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2017 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ogłoszenie-o-zamówieniu-materiały.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-SIWZ-materiały-prom.pdf”]SIWZ[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/Koszulki.pdf”]Załącznik nr 1: część 1 koszulki[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/Notes.pdf”]Załącznik nr 1: część 2 notes[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/Długopis.pdf”]Załącznik nr 1: część 3 długopis[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/Silikonowe-etui-na-karty.pdf”]Załącznik nr 1: część 4 etui[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-Formularz-ofertowy.doc”]Załącznik nr 2: formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-Zal-3-Oświadczenia.rtf”]Załącznik nr 3: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-Zal-4-Oświadczenie-Grupa-Kapit.rtf”]Załącznik nr 4: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-wzór-umowy.pdf”]Załącznik nr 5: wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf”]informacja z otwarcia ofert[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-www-informacja-o-wyborze-ofert-dla-Wykonawców.pdf”]informacja o wyborze ofert[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.57.2017-informacja-o-ponownym-wyborze-cz-3.pdf”]informacja o ponownym wyborze ofert w zakresie cz.3[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-dostawa-mat.prom_..pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: dostawa

finansowanie z UE: nie