ZP.371.59.2017 zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia 06.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych.

Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2017 r. do godz. 14.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.59.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.59.2017-opi-przedmiotu-zamówienia.pdf”]zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.59.2017-formularz-ofertowy.docx”]zał. nr 2 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.59.2017-wzór-umowy.pdf”]zał. nr 3 wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.59.2017-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.59.2017-www-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze ofert[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: dostawy

źródło finansowania: środki własne