ZP.371.63.2017 zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej (stacjonarnej) dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2017 r. do godz. 12.00.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.63.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.63.2017-formularz-ofertowy-tel.-i-internet.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.63.2017-odpowiedzi-1.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.63.2017.-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze oferty[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.63.2017-inf-o-ponownym-wyborze.pdf”]informacja o ponownym wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługa

finansowanie z UE: nie