ZP.371.64.2017 zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2017 r. do godz. 10.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.64.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]     [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.64.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.64.2017-Umowa-BHP.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.64.2017.-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie