AO.371.5.2020 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego i oświetleniowego do realizacji wydarzeń Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2020 r. do godz. 11.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/11/AO.371.5.2020_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/11/AO.371.5.2020_Zal1_Opis_przedmiotu_zam.pdf”]Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/11/AO.371.5.2020-formularz-ofertowy.docx”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/11/AO.371.5.2020_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/11/AO.371.5.2020_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: dostawy