Archiwum_2020

ZP.372.9.2020 Ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.12.2020 r. na usługi...

Czytaj więcej

ZP.371.8.2020 Ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.12.2020 r. na usługi...

Czytaj więcej

AO.371.7.2020 Ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.12.2020 r. na usługi...

Czytaj więcej

AO.371.5.2020 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r. o wartości szacunkowej...

Czytaj więcej

AO.371.1.2020 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2020 r. o wartości szacunkowej...

Czytaj więcej

ZP.371.6.2020 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 10.03.2020 r. o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego...

Czytaj więcej

ZP.371.5.2020 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2020 r. o wartości szacunkowej...

Czytaj więcej

ZP.371.1.2020 Przetarg nieograniczony

Postępowanie z dnia 04.02.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego...

Czytaj więcej

ZP.371.2.2020 Ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2020 r. na usługi...

Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r....

Czytaj więcej