Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/Plan_ZP_2020x.pdf”]Plan postępowań 2020 r.[/su_button]