ZP.371.5.2020 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2020 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest zapewnienie urządzeń pneumatycznych dla dzieci podczas plenerowej imprezy pt. “Miejski Dzień Dziecka” wraz z ich kompleksową obsługą

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 04.03.2020 r. do godz. 11.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/ZP.371.5.2020_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/ZP.371.5.2020-formularz-ofertowy.docx”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/ZP.371.5.2020_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-28-14-19-34-01.pdf”]Odpowiedzi na pytania[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/ZP.371.5.2020_Wybor-1.pdf”]Informacja o wyborze [/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi