ZP.372.9.2020 Ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.12.2020 r. na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Ofertę należy przesłać na adres e-mail Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.01.2021 r. do godz. 11.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/AO.371.9.2020_Ogloszenie_spoleczne.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/AO.371.9.2020-Formularz-ofertowy.doc”]Zał. 1 Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/AO.371.9.2020_wzor_umowy.pdf”]Zał. 2 Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/AO.371.9.2020-Oswiadczenie-o-spelnianiu.rtf”]Zał. 3 Oświadczenie dot. spełniania warunków [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/AO.371.9.2020-Oswiadczenie-wykluczenie.rtf”]Zał. 4 Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/AO.371.9.2020_wybor_oferty.pdf”]Informacja o wyborze oferty [/su_button]

 

 

status: zakończone

rodzaj: usługi