AO.371.1.2020 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2020 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest: zapewnienie girland żarówkowych wraz z montażem i demontażem.
Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń – centrum@lcw.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2020 r. do godz. 10.00
[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/07/AO.371.1.2020-girlandy_zapytanie-ofertowe.doc”]Girlandy zapytanie ofertowe [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/07/AO.371.1.2020-wzór-umowy.docx”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/07/AO.371.1.2020-formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/07/AO.371.1.2020_Uniewaznienie.pdf”]Informacja o unieważnieniu[/su_button]

 

rodzaj: usługi