Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń zgodnie z art. 13 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017,
poz. 1579 ze zm.)

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/01/plany-postępowań-zp-na-2018.pdf”]Plan postępowań na 2018 r.[/su_button]