ZP.371.10.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprez: „594. Urodziny Łodzi” w dniach 28-30.07.2017 r. oraz „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 15-17.09.2017 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZP.371.10.2017-zapytanie-ofertowe-płoty-i-toalety.pdf” size=”5″ center=”yes”]zapytanie ofertowe[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZP.371.10.2017-formularz-ofertowy.docx” size=”5″ center=”yes”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZP.371.10.2017-wzór-umowy.pdf” size=”5″ center=”yes”]wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZP.371.10.2017-odpowiedzi.pdf” size=”5″ center=”yes”]pytania i odpowiedzi[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZP.371.10.2017-informacja-o-wyborze.pdf” size=”5″ center=”yes”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne