ZP.371.10.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: realizacja wideorelacji polegających na filmowym udokumentowaniu wydarzeń organizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. wraz z ich publikacją na portalu z informacjami lokalnymi o Łodzi.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2018 r. do godz. 10.00 (uwaga nastąpiła zmiana terminu składania ofert).

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.10.2018-zapytanie-ofertowe-video.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.10.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.10.2018-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.10.2018-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.10.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

 

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie