ZP.371.12.2019 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu Igrzyska Wolności w latach 2019-2021 (3 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany Wykonawca: Fundacja Liberte!

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/2019-OJS084-202057-pl.pdf”]Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/2019-OJS142-349969-pl.pdf”]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne