ZP.371.18.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2017 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego.

Oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.18.2017-zapytanie-ofertowe-nagłośnienie.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.18.2017-formularz-ofertowy-1.docx”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.18.2017-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.18.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne