ZP.371.23.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 maja 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest zapewnienie atrakcji i animacji kulturalnych w czasie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2019 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_Ogłoszenie_usł_społ.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_OPZ.pdf”]Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019-Formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_Wykaz_usług.pdf”]Wykaz usług [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_Oświadczenie_spełnianie.pdf”]Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_Oświadczenie_wykluczenie.pdf”]Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_Opis_animacji.pdf”]Opis animacji[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.23.2019_inf_o_wyborze-1.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie