ZP.371.24.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 25.05.2018 r. o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz art. 37 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: wystawienie czterech plenerowych spektakli teatralnych w ramach Teatralnego Pasażu Róży realizowanego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 3.

Termin realizacji: 06.07.2018 r., 20.07.2018 r., 03.08.2018 r., 17.08.2018 r.

Wykonawca: Fundacja Kamila Maćkowiaka z siedzibą w Łodzi, 90-430 przy ul. Piotrkowskiej 119/9a,

Szacunkowa wartość zamówienia: 65.400 zł netto

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.24.2018-informacja-o-zamiarze-4d-FKM.pdf”]informacja o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.24.2018-informacja-o-udzieleniu-4d-FKM.pdf”]informacja o udzieleniu zamówienia[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie