ZP.371.24.2019 zapytanie ofertowe

Wybrana oferta

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-28-15-45-40-01.pdf”]OFERTA[/su_button]

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostarczenie i obsługa dmuchańców podczas Miejskiego Dnia Dziecka w dniu 02.06.2019 r. oraz podczas Urodzin Łodzi w dniach 27-28.07.2019 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2019 r. do godz. 11.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/Zapytanie_Ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.24.2019-Załącznik-nr-1-OPZ-Dmuchańce-1.pdf”]Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.24.2019-Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.24.2019-Załcznik-nr-3-wzór-umowy.docx”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/Zapytanie_Ofertowe_Zmiana.pdf”]Formularz ofertowy – zmiana[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.24.2019-Załcznik-nr-3-wzór-umowy-ze-zmianą.pdf”]Wzór umowy – zmiana[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-24-13-21-42-01.pdf”]Odpowiedzi na pytania[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie