ZP.371.25.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 05.06.2018 r. o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz art. 37 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: organizacja dziewięciu czterdziestominutowych plenerowych występów typu stand-up w Łodzi w Pasażu Rubinsteina.

Termin realizacji: każdy czwartek od 05.07.2018 r. do 30.08.2018 r.

Wykonawca: Stand-up Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-202 przy ul. Jaktorowskiej 2 lok. 61.

Szacunkowa wartość zamówienia: 13.500 zł netto

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.25.2018-informacja-o-zamiarze-4d-stand-up.pdf”]informacja o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.25.2018-informacja-o-udzieleniu-4d-stand-up.pdf”]Informacja o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie