ZP.371.27.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 24 czerwca br. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest realizacja usługi: ochrona imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) w dn. 29-30.07.2016 r.

[su_button url=”#”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”#”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”#”]zmiana do zapytania ofertowego[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.27.2016.wybór-oferty.pdf”]wybór oferty[/su_button]

Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 29.06.2016 r. do godziny 9.00.