ZP.371.27.2017 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  21.06.2017 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.27.2017-Ogłoszenie-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.27.2017-Formularz-ofertowy.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.27.2017-wzór-umowy-ochrona.pdf”]wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.27.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

rodzaj zamówienia: usługi

status: zakończone