ZP.371.28.2018 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 czerwca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej „595. Urodziny Łodzi” w dniach 28-29.07.2018 r. wraz z transportem montażem i demontażem

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2018 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.28.2018-Ogł-społeczne-Scena-Urodziny.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.28.2018-Zał-1-do-ogłoszenia-OPZ.pdf”]Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia [/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.1.pdf”]Zał. nr 1.1[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.2-Lemon.pdf”]Zał. nr 1.2[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.3.pdf”]Zał. nr 1.3[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.4.pdf”]Zał. nr 1.4[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.5.pdf”]Zał. nr 1.5[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.6.pdf”]Zał. nr 1.6[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.7.pdf”]Zał. nr 1.7[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.8.pdf”]Zał. nr 1.8[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.9.pdf”]Zał. nr 1.9[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.10.pdf”]Zał. nr 1.10[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.11.pdf”]Zał. nr 1.11[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.12.pdf”]Zał. nr 1.12[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.13.pdf”]Zał. nr 1.13[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.14.pdf”]Zał. nr 1.14[/su_button]    [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-1.15.jpg”]Zał. nr 1.15[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.28.2018-Formularz-ofertowy.doc”]Zał. nr 2 formularz ofertowy[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.28.2018-Projekt-umowy.pdf”]Zał. nr 3 projekt umowy[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.28.2018-Zal-4ab-Oświadczenia.rtf”]Zał. nr 4 a,b wzory oświadczeń[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.28.2018-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf”]Informacja z otwarcia ofert[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.28.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie