ZP.371.29.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 lipca 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 25.07.2019 r. do godz. 14.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP.371.29.2019_Ogłoszenie_społ.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP.371.29.2019-Formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP.371.29.2019_wzór_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP.371.29.2019_Oświadczenie_wykluczenie.pdf”]Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP.371.29.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie