ZP.371.34.2018 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6 sierpnia 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi ochrony imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2018 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/08/ZP.371.34.2018_Ogł_społeczne_Ochrona_Teatr.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/08/ZP.371.34.2018-Formularz-ofertowy.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/08/ZP.371.34.2018_wzor_umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/08/ZP.371.34.2018-Zal-3-Oświadczenia.doc”]wzory oświadczeń[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/08/ZP.371.34.2018_informacja_o_wyborze.pdf”]informacja o wyborze oferty[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie