ZP.371.37.2019 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2019 r. do godz. 11.00
UWAGA: zmiana terminu składanie ofert na dzień 11.12.2019 r. godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZP.371.37.2019_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZP.371.37.2019-formularz-ofertowy.docx”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZP.371.37.2019_Wzor_umowy_cz1.pdf”]Wzór umowy dla części 1[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZP.371.37.2019_odpowiedzi.pdf”]Odpowiedzi na pytania[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZP.371.37.2019-_Inf_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie