ZP.371.39.2018 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych “Soundedit” w Łodzi w latach 2019-2022 (4 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Fundacja Art. Industry z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 116/10a, 90-006

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018-OJS189-428607-pl.pdf”]Ogłoszenie ex ante[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/2019-OJS054-124972-pl.pdf”]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne