ZP.371.42.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest usługa polegająca na montażu elementów ceramicznych do zewnętrznej ściany budynku – wykonanie mozaiki.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 03.10.2018 r. do godz. 9.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.42.2018-zapytanie-ofertowe-mozaika.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.42.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.42.2018-umowa-wykonanie-mozaiki-ceramicznej.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.42.2018_inf_o_uniewaznieniu.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie