ZP.371.43.2017 przetarg nieograniczony

Postępowanie z dnia 20.09.2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont wnętrza lokalu handlowo-usługowego wraz z wykonaniem szyldów i znaków semaforowych na elewacji budynku.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87, I piętro – sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2017 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf”] ogłoszenie o zamóweniu[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-SIWZ-1.pdf”]SIWZ[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-1-Formularz-ofertowy.doc”]zał. 1 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-2-Oświadczenia.rtf”]zał. 2 oświadczenie[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-3-Oświadczenie-Grupa-Kapit.rtf”]zał. 3 oświadczenie grupa kapitałowa[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-4-Wykaz-robót.doc”]zał. 4 wykaz robót[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-5-Wykaz-osób.doc”]zał. 5 wykaz osób[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-6-Zobowiązanie-Podmiotu.docx”]zał. 6 zobowiązanie podmiotu[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-7-umowa.pdf”]Zał. 7 wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-8-9.zip”]zał. 8,9 projekty budowlane i STWIORB[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-10-PRZEDMIAR.pdf”]zał. 10 przedmiar[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-Zal-11-formularz-kosztorysu.zip”]zał. 11 formularz kosztorysu [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf”]informacja z otwarcia ofert[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.43.2017-zawiadomienie-o-unieważnieniu.pdf”]zawiadomienie o unieważnieniu postępowania[/su_button]

 

status: zakończony

rodzaj: roboty budowlane