ZP.371.47.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych – koszulki

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2018 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZP.371.47.2018_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZP.371.47.2018-Zał1_Opis.pdf”]Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZP.371.47.2018-formularz-ofertowy.docx”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZP.371.47.2018_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZP.371.47.2018_odpowiedzi.pdf”]Odpowiedzi na pytania[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZP.371.47.2018_wzor_umowy_zmiana.pdf”]Wzór umowy – zmiana[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/ZP.371.47.2018_odpowiedzi_2.pdf”]Odpowiedzi 2[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

INFORMACJA O WYBORZE

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/12/Informacja_o_wyborze_ofert.pdf”]POBIERZ – informacja o wyborze[/su_button]