ZP.371.5.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 marca 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony fizycznej mienia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2019 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.5.2019_Ogłoszenie_usł_-społeczne.pdf”]Ogłoszenie_o_zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.5.2019-Formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.5.2019_Wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.5.2019-Oświadczenia.pdf”]Wzory oświadczeń[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.5.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze oferty [/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie