ZP.371.6.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 26 lutego 2018 r.,  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2018 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.6.2018-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.6.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.6.2018-Wzór-umowy-sprzątanie.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.6.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.6.2018-informacja-o-ponownym-wyborze.pdf”]informacja o ponownym wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

środki finansowe z UE: nie