ZP.371.60.2017 zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest

pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Centrum Wydarzeń, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2017 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.60.2017-zapytanie-ofertowe-ABI.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.60.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.60.2017-UMOWA-wzór-ABI.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/12/ZP.371.60.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi